B&M Solutions

B&M Solutions

#1

Specialist Themelor

Program trajnimi
SPECIALISTË THEMELORË TË SSHP


(60 orë)

#2

Specialist të Avancuar

Program trajnimi
SPECIALISTË TË AVANCUAR TË SSHP


(20 orë)

#3

Ekspert i SSH në Punë

Program trajnimi
EKSPERT i SSHP

(150 orë)

PROGRAM I DETAJUAR I TRAJNIMIT PËR SPECIALISTËT THEMELORË TË SSHP (60 orë)

PROGRAM I DETAJUAR I TRAJNIMIT PËR SPECIALISTË TË AVANCUAR TË SSHP-SË (20 orë)

(NDËRTIMTARI, PRODHIMI, TRANSPORTI, BUJQËSIA, PYLLTARIA, MINIERA DHE MINERALE)
KLIKO KODIN E PROGRAMIT PËR TË SHIKUAR PËRMBAJTJEN E PLOTË:

PROGRAM TRAJNIMI EKSPERT I SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË (SSHP) (150 ORË)